Rušení nočního klidu…

Páteční a sobotní večery jsou v našich domech zatíženy nadměrným hlukem z ulice… situaci se snažíme již dlouhodobě řešit opakovaným voláním na městskou policii, jak nám bylo z magistrátu města doporučeno. Doufáme, že se...