Rušení nočního klidu…

Páteční a sobotní večery jsou v našich domech zatíženy nadměrným hlukem z ulice… situaci se snažíme již dlouhodobě řešit opakovaným voláním na městskou policii, jak nám bylo z magistrátu města doporučeno. Doufáme, že se...

ZÁKAZ zásahu do fasády domu!

V pátek bylo odhaleno “navrtání sušáku” na ještě nedokončené lodžii… MĚJTE NA PAMĚTI: Umístění zařízení či jinémo zásahu do fasády domu a společných prostor Výboru SVJ je třeba předložit žádost o souhlas s provedením...