Category: Revitalizace domu 2018

Zasklení lodžií – info 30.9.2019

Po dokončení zasklení si majitelé mohou vyžádat voucher do OC Central u paní Šárky Prchalové na telefonním čísle: 603273863. From: Petr Simandl Sent: Saturday, August 24, 2019 1:36 PM To: vojtech@prchal.info Subject: Re: Zasklení...

Zápis z kontrolního dne 6.6.2019

1. Z uliční strany na vyšším objektu v prostoru stříšky lodžie je odloupnutá/zašpiněná fólie – Investor požaduje o odstranění/opravu. 2. Předat investorovi krytky + kameny + šňůry do sušáků 3. Investor požaduje od GD zjištění výskytu...

Zápis z kontrolního dne 16.5.2019

1. Došlo k zatečení do bytu č. 3516/6, 3216/11 a 3215/26. Zhotovitel zjistí rozsah škody a navrhne řešení odstranění škody, TDI požaduje urychleně odstranit příčinu zatečení 2. TDI upozorňuje zhotovitele, že rozpracovanost  stavby neodpovídá termínu...

Důležité Informace – REVITALIZACE DOMU

Dokončení revitalizace domů Poděbradova 3215 a Vašatova 3216 bude dokončena (dle podepsaného dodatku ke smlouvě) do 31.5.2019. Na lodžiích budou mít všichni dle projektu světle šedé dlaždice + balkonový sušák na prádlo (v optimální...