FAQ


Noví majitelé nebo nájemníci

Nahlaste výboru své kontaktní údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, …), počet bydlících osob; kontakt na nájemníka. Seznamte se se stanovami.

NÁHLÉ A NEODKLADNÉ PORUCHY nebo HAVÁRIE

Naše bytové domy jsou pojištěny u ČSOB Pojišťovna, a. s. V případné NÁHLÉ A NEODKLADNÉ PORUCHY nebo havárie ve společných prostorách našich bytových domů kontaktuje výbor.

Číslo pojistné smlouvy: 8067356315

Umístění zařízení či jinémo zásahu do fasády domu a společných prostor

Výboru SVJ je třeba předložit žádost o souhlas s provedením požadované akce (instalace a umístění venkovních zařízení jako jsou výměna oken, venkovní rolety, žaluzie, satelity, klimatizace, zasíťování balkónu, instalace kabelů na chodbě apod., u kterých je potřeba provést vrtání či jiný podstatný zásah do fasády domu, nebo společných prostor domu.

Cílem je zabránit situaci, kdyby v důsledku zejména neodborného zásadu do fasády došlo k takovému poškození na společných částech domu, jejichž oprava by mohla být byť v záruční době společnosti GLOB Production, s.r.o. odmítnuta. Odstranění vzniklé škody by tak šlo za vlastníkem, který takový zásah a nebo kterým byl takový zásah do fasády (nebo jiných společných prostor) proveden.

Definice společných částí podle zákona
Nový občanský zákoník (NOZ) č. 89/2012 Sb., resp. nařízení vlády č. 366/2013 Sb., na které se NOZ odkazuje, obecně definuje a také vyjmenovává společné části v domech. Kromě nosných konstrukcí, izolací, různých technických zařízení výslovně určuje, že společnými částmi jsou balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu a jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky.

Ztráta klíčů nebo čipů

Ztrátu neprodleně nahlaste výboru a to z důvodu deaktivace přístupových čipů!

Při ztrátě kontaktujte výbor a domluvte si objednání. Ceny jsou následující: čip – 100,-, klíč (po zaslání údajů pro identifikaci při převzetí) uhradíte rovnou u pana Zeisse cca 200,-. Klíče jsou vedeny v systému Hasičského záchranného sboru, proto je nutné objednat přes výbor!

Co dělat když nejde v bytě elektřina

Zkontrolujte rozvodnou skříň a jističe umístěné v bytě. Pokud jsou v pořádku, zkontrolujte hlavní jistič, který je umístěn na chodbě. Zde se nachází jak elektroměr (střední část plechové skříně), tak i hlavní jistič (spodní část plechové skříně) k danému bytu. Po kontrole jističů rozvaděč znovu UZAVŘETE.

Dalším problémem může být neplacení záloh dodavateli elektrické energie. V tomto případě by byl hlavní jistič zaplombován a je nutné toto řešit s dodavatelem elektrické energie. Nebo se může jednat o velký výpadek sítě (zkontrolujete na webu) – světla na chodbách jsou vybaveny záložní baterií proto mohou při výpadku svítit.

Kam s odpadem?


Další dotazy? Napište nám:


    Různé…

    Dobrý den, jsme SVJ, musí ten, který chce prodat byt, oznámit tuto skutečnost ostatním členům?

    Tuto skutečnost nemusíte ostatním členům sdělovat, jen je pouze vhodné výbor informovat, až bude byt prodán, tak k jakému datu byl prodán novému majiteli, aby pak případně výbor včas vyzval nového majitele k dodání údajů pro přípravu podkladů k platbám apod. Oficiálně má tuto povinnost ze zákona vlastník jednotky, tedy nový majitel, a to podle § 1177, odst. 2 NOZ.