Poplatky

Vodné a stočné v roce 2022

Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2022

vodné cena v Kč/m3 včetně DHP (10%): 66,32
stočné cena v Kč/m3 včetně DHP (10%): 49,07
celkem cena v Kč/m3 včetně DHP (10%): 115,39

Poznámka: (Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2021: vodné cena v Kč/m3 včetně DHP (10%): 62,01, stočné cena v Kč/m3 včetně DHP (10%): 45,89, celkem cena v Kč/m3 včetně DHP (10%): 107,90. Oproti roku 2021 dochází v roce 2022 ke zdražení o 6,9%).


Aktuální ceny tepelné energie v roce 2022

Ceník tepelné energie – platný od 1.1.2022
Kč/GJ – 546,70 s 10% DPH

Poznámka: (Ceník tepelné energie – platný od 1.1.2021 – Kč/GJ – 518,16 s 10% DPH) oproti roku 2021 dochází v roce 2022 ke zdražení o 5,5 %).


Poplatek do fondu oprav

30,- Kč za m2, nebytové prostory 25,- Kč za m2