Oznámení o výsledku výběrového řízení na revitalizaci domů Poděbradova 3215 a Vašatova 3216

Vážení vlastníci bytů,

výbor SVJ ve spolupráci s projekční firmou Profirevit, s.r.o. provedl výběrové řízení na zhotovitele revitalizace domů Poděbradova 3215 a Vašatova 3216.  V tomto výběrovém řízení zvítězila firma GLOB Production s.r.o. .

Podmínky výběrového řízení ještě splnily nabídky firem BEXTE s.r.o. a Ing. Ilja HERAIN. Nabídka další oslovené firmy Geopolis construction s.r.o. nesplňovala požadované náležitosti a byla z výběrového řízení vyřazena. Podrobné vyhodnocení výběrového řízení bude umístěno na spova.cz a na nástěnkách v jednotlivých domech.

Předpokládáme, že během července uzavřeme s firmou GLOB Production s.r.o. smlouvu o dílo. Během srpna by mělo dojít k vydání stavebního povolení a začátek prací předpokládáme v září 2018.

 

výbor SVJ                                      Kladno 29.6.2018

 

Přílohy:

Rozpočet – Podebradova a Vasatova Kladno_27.06.2018

Vyhodnocení VŘ – Poděbradova 3215 a Vašatova 3216 Kladno