Pokyny pro vlastníky a nájemce bytů během stavby

Do začátku stavby v září 2018 bude nutné:

  1. vyklidit lodžie vč. satelitů, antén popř. podobných zařízení – lodžie se budou kompletně opravovat, takže musí být bez nábytku, tašek, krabic a jakýchkoliv dalších předmětů
  2. sundat ze střech všechny satelity a antény

Stavební práce budou probíhat od pondělí až do soboty vždy od 7:00 do 19:00.

Po začátku stavby v září 2018 již nebude možné  měnit okna v jednotlivých bytech, po dobu záruky fasády tj. 84 měsíců. 

Stavbu budou realizovat zaměstnanci firmy GLOB Production s.r.o. .

Stavební dozor bude dělat firma Profirevit s.r.o.

výbor SVJ                                      Kladno 29.6.2018

Pohled na domy Poděbradova 3215 a Vašatova 2316 z ulice:

Význam šipek: 

zelená: stávající kovové rámy lodžií budou odstraněny a nahrazeny plastovými
oranžová: stávající zasklení bude odstraněno a nahrazeno novým
žluté: stávající dřevěná okna zůstanou zachována a nelze provést výměnu po dobu záruky 84 měsíců
modrá: antény atp. budou během rekonstrukce odstraněny a bude nutné využít nového rozvodu stoupačkami uvnitř domu (v přípravě)
černá: stávající „rám“ kolem střechy nebytových prostor bude odstraněn.

Pohled na domy Poděbradova 3215 a Vašatova 2316 ze dvora:

Význam šipek: 

zelená: stříška na lodžií bude odstraněna a nad oběma vybudovány nové
oranžová: stávající zasklení bude odstraněno a nahrazeno novým standardním zasklením
žluté: stávající dřevěná okna zůstanou zachována a nelze provést výměnu po dobu záruky 84 měsíců
modrá: antény atp. budou během rekonstrukce odstraněny a bude nutné využít nového rozvodu stoupačkami uvnitř domu (v přípravě)
černá: budou odstraněny kovové mříže, bude demontována vzduchotechnika z restaurace a namontována na novou fasádu.