Zápis z 2. kontrolního dne 11.10.2018 akce Vašatova/Poděbradova

  1. Investor rozhodl, že se venkovní prosklenná stěna ve vnitrobloku zazdí a upraví se jako fasáda
  2. Investor požaduje Harmonogram pokračujících prací
  3. Investor požaduje rozpočty na: VZT (nutné upřesnit způsob provedení) a odřezání markýz
  4. Zhotovitel upozorňuje, že se provádí čištění fasády a bourání balkonů, tzn Veškeré věci na lodžiích, které nebudou vyklizeny se zlikvidují, bez náhrady škody

 

 

 

 

Přítomni:
pan Prchal

paní Prchalová

pan Konvalinka

pan Račák

pan Švábík ml.