Informace o kamerovém systému v domě Poděbradova 3215, Kladno

Chtěli bychom vás informovat, že v následujících týdnech proběhne instalace kamerového systému z důvodu ochrany života a zdraví, ochrany majetku a prevence před vandalismem.

 1. Rozsah zpracovávaných dat: kamerový systém s obrazovým záznamem bez zvuku
 2. Identifikace správce: Společenství pro dům Poděbradova 3215 a Vašatova 3216, Poděbradova 3215, 272 01 Kladno, IČ: 24125440
 3. Místo zpracování dat: Poděbradova 3215, 272 01 Kladno
 4. Příjemce údajů: orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro účely přestupkového řízení
 5. Počet kamer: 4 vnitřní kamery
 6. Umístění kamer: 4 vnitřní kamery zabírají
  • Přízemí – vstupní prostor domu, kočárkárnu
  • Přízemí – prostor u výtahu v přízemí
  • Přízemí – prostor se schodištěm do -1. patra a do garáží a do suterénu
  • patro – (záběr mimo vchodové dveře obytné jednotky), sklepy, sušárny
 7. Doba uchování záznamů: 7 dnů, v případě příležitostně navštěvovaných prostor (sušárny, sklepy v 6.patře) pak až 14 dnů
 8. Režim fungování, způsob vymazání záznamů: kamery pracují v nepřetržitém režimu s přepisem ve smyčce
 9. Kamerový systém: typy kamer a záznamového zařízení: HIKVISION DS-2CD2120F-I (4x). Přístup ke kamerovému systému má pouze správce SVJ
 10. Správce SVJ: Mgr. Filip Tretiník (předseda výboru), telefonní číslo: 608 055 943, Vojtěch Prchal (místopředseda výboru), telefonní číslo: 605 223 143, e-mail: vojtech@prchal.info

Výčet nejdůležitější informace ze STANOVISKA č.1/2016 (revize červen 2018):

Sledování prostor jako jsou sklepy, půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí), obvykle nevyvolává z hlediska zásad účelného a přiměřeného zpracování údajů zásadní problémy, a proto lze v těchto prostorách kameru instalovat, aniž by byl nutný souhlas vlastníků či nájemníků (pozn. posuzováno z hlediska GDPR). V obdobném režimu jsou obvykle také vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště.

Celé stanovisko si můžete přečíst zde: https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=18866&n=stanovisko-c-1-2016-umisteni-kamerovych-systemu-v-bytovych-domech 

Výbor SVJ