Zápis z kontrolního dne 22.11.2018 akce Vašatova/Poděbradova

 1. Investor rozhodl, že se venkovní prosklenná stěna ve vnitrobloku zazdí a upraví se jako fasáda
 2. Investor požaduje Harmonogram pokračujících prací
 3. Investor požaduje rozpočty na: VZT a odřezání markýz
 4. Investor upozorňuje, že nejsou zalepena veškerá okna a žádá o nápravu
 5. TDS navrhuje k projednání zastavení prací na nerozdělané části objektu a žádá generálního dodavatele, aby se k této věci vyjádřil
 6. TDS upozorňuje na dodržování technologických předpisů materiálů v souvislosti s klimatickými podmínkami
 7. Byl přizván na stavbu PCI technik pan Skovajsa, který řešil systémové chrliče do lodžií, které budou kompatibilní se skladbou podlahy, vyjádření bude zasláno emailem
 8. Generální dodavatel předloží vzorky: dlažby, barvy fasády, sušáku, parapetu
 9. Barva parapetů bude bílá na celém objektu a roh u dveří v lodžiích spojit k sobě
 10. Zaslat fotodokumentaci zasklení lodžií
 11. TDS připomíná provedení dodatečného kotvení lodžií a následné zapravení – v případě zakrytí před kontrolou, bude provedena fotodokumentace
 12. Generální dodavatel upozorňuje, že je v rozpočtu 10 zasklení a na objektu se jich nachází 11

Přítomni:             pan Prchal

paní Prchalová

pan Konvalinka

pan Švábík ml.