Zápis z kontrolního dne 29.11.2018 akce Vašatova/Poděbradova

1. Investor rozhodl, že se venkovní prosklenná stěna ve vnitrobloku zazdí a upraví se jako fasáda

2. Investor požaduje Harmonogram pokračujících prací

3. Investor požaduje rozpočty na: VZT a odřezání markýz

4. Investor upozorňuje, že nejsou zalepena veškerá okna a žádá o nápravu

5. TDS navrhuje k projednání zastavení prací na nerozdělané části objektu a žádá generálního dodavatele, aby se k této věci vyjádřil – Na základě společného řešení bylo dohodnuto, že se práce pozastaví, stavba se zazimuje a bude se pokračovat v jarním období, kdy budou příznivější klimatické podmínky. Na tuto skutečnost se zašle dodatek ke smlouvě o přerušení prací.

6. TDS upozorňuje na dodržování technologických předpisů materiálů v souvislosti s klimatickými podmínkami

7. Byl přizván na stavbu PCI technik pan Skovajsa – V rámci systémového řešení podlah navrhl typ chrliče od firmy TOPWET, která je kompatibilní s balkonovým systémem PCI.

8. Investorem byli vybrány následující vzorky: Dlažba – Taurus Nordic (tmavší ze vzorků), šedá fasádní barva 2222.

9. Barva parapetů bude bílá na celém objektu a roh u dveří v lodžiích spojit k sobě

10. Zaslat fotodokumentaci zasklení lodžií

11. TDS připomíná provedení dodatečného kotvení lodžií a následné zapravení – v případě zakrytí před kontrolou, bude provedena fotodokumentace

12. Generální dodavatel upozorňuje, že je v rozpočtu 10 zasklení a na objektu se jich nachází 11

13. Dodatečná červená barva byla vyvzorkována ve 3 provedení, s tím že:

– Grenadin 130, Grenadin 125 a Barolo 125 se považuje za příplatkový odstín a po přepočtu vychází na 45,8kč/m2

14. Na základě jednání s projektantem ohledně stříšek nad posledními lodžiemi bylo dohodnuto následující: Panely budou přetaženy střešní fólií, s tím že toto řešení nebude mít dopad na cenu dle rozpočtu.

Přítomni:             pan Prchal                                           pan Švábík ml.

                              paní Prchalová                                  pan Račák

                               pan Konvalinka