Zápis z kontrolního dne 06.12.2018 akce Vašatova/Poděbradova

1. TDS upozorňuje na dodržování technologických předpisů materiálů v souvislosti s klimatickými podmínkami

2. Práce pokračují a stavba dokončuje rozdělané práce, poté proběhne zazimování a přerušení prací

Přítomni:             pan Prchal                                   pan Švábík ml.

                              paní Prchalová                          pan Račák

                               pan Konvalinka