Zápis z kontrolního dne 14.3.2019

1. Od 1.3.2019 započali práce na stavbě

2. Investor požaduje aby byl dodržen úklid stavby

3. Řešení detailů při montáži KZS

Přítomni:

pan Prchal
pan Račák
paní Prchalová
pan Konvalinka