Zápis z kontrolního dne 21.3.2019

1. Řešení vývodu topení na balkoně, investor projedná s majitelem bytu

2. Bylo zjištěno, že neodpovídá počet zasklení ve výkaze výměr a skutečnost na stavbě. Investor požaduje zaslat doplňující nabídku na zasklení.

3. GD poukázal na to, že nelze provést konstrukci stříšek jak je plánováno v PD a bude provedeno dle jednání s pane Ing. Novákem – potažení střešní mPVC fólií.

Přítomni:

pan Prchal
pan Račák
paní Prchalová
pan Konvalinka