Zápis z kontrolního dne 18.4.2019

1. Proběhlo vybourání a zazdění garážového okna, vedlejší SVJ bez dalších připomínek.

2. Práce na objektu pokračují

3. Investor upozorňuje, že v bytě číslo 3 nejde otevírat okno a žádá GD o úpravu

4. GD do příštího KD předloží návrh dodatku k posunutí termínu v rámci přerušení prací.

Přítomni:

pan Prchal
pan Račák
paní Prchalová
pan Konvalinka