Důležité Informace – REVITALIZACE DOMU

Dokončení revitalizace domů Poděbradova 3215 a Vašatova 3216 bude dokončena (dle podepsaného dodatku ke smlouvě) do 31.5.2019.

Na lodžiích budou mít všichni dle projektu světle šedé dlaždice + balkonový sušák na prádlo (v optimální výšce, aby na něj všichni dosáhli).

Zasklení lodžií u bytů, u kterých bylo demontováno, proběhne individuálně, kdy bude majitele bytů kontaktovat dodavatel. Zasklení bude probíhat z bytu, lešení k tomuto již nebude potřeba.

Zasklení lodžií dodatečných, kdo jste o ně projevili zájem, ozvěte se prosím ještě jednou pí. Prchalové na tel. 603 273 863 sms zprávou ve tvaru: Např. PRCHALOVA, 3216, byt 6, lodzie (+ uveďte telefonní kontakt, na kterém se s Vámi dodavatel spojí). Úhrada je ve vlastní režii, cena bude upřesněna po dohodě s firmou, předpoklad realizace srpen, zaměření firmou dříve, dle domluvy.

‼ Bez souhlasu výboru SVJ si vlastníci/nájemci bytů nesmí na lodžii nic montovat (např. satelity, jiné sušáky, radiátory, ad.). Lodžie je součástí společných prostor dle zákona viz.Nový občanský zákoník (NOZ) č. 89/2012 Sb., resp. nařízení vlády č. 366/2013 Sb. i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu a jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky. – Více na našem webu www.spova.cz.