ZÁKAZ zásahu do fasády domu!

V pátek bylo odhaleno „navrtání sušáku“ na ještě nedokončené lodžii…


MĚJTE NA PAMĚTI:

Umístění zařízení či jinémo zásahu do fasády domu a společných prostor

Výboru SVJ je třeba předložit žádost o souhlas s provedením požadované akce (instalace a umístění venkovních zařízení jako jsou výměna oken, venkovní rolety, žaluzie, satelity, klimatizace, zasíťování balkónu, instalace kabelů na chodbě apod., u kterých je potřeba provést vrtání či jiný podstatný zásah do fasády domu, nebo společných prostor domu.

Cílem je zabránit situaci, kdyby v důsledku zejména neodborného zásadu do fasády došlo k takovému poškození na společných částech domu, jejichž oprava by mohla být byť v záruční době společnosti GLOB Production, s.r.o. odmítnuta. Odstranění vzniklé škody by tak šlo za vlastníkem, který takový zásah a nebo kterým byl takový zásah do fasády (nebo jiných společných prostor) proveden.

Definice společných částí podle zákona
Nový občanský zákoník (NOZ) č. 89/2012 Sb., resp. nařízení vlády č. 366/2013 Sb., na které se NOZ odkazuje, obecně definuje a také vyjmenovává společné části v domech. Kromě nosných konstrukcí, izolací, různých technických zařízení výslovně určuje, že společnými částmi jsou balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu a jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky.