Zápis z kontrolního dne 16.5.2019

1. Došlo k zatečení do bytu č. 3516/6, 3216/11 a 3215/26. Zhotovitel zjistí rozsah škody a navrhne řešení odstranění škody, TDI požaduje urychleně odstranit příčinu zatečení

2. TDI upozorňuje zhotovitele, že rozpracovanost  stavby neodpovídá termínu dokončení díla do 31.5.2019

3. Proběhla kontrola průběhu prací na montáži hydroizolační vrstvy na lodžiích – dle zhotovitele bude dokončeno do konce týdne.

4. TDI požaduje provést úklid staveniště

5. Po dohodě zhotovitele a projektanta budou lodžie (terasy) provedeny, tak že odtok vody bude zajištěn jako v ostatních lodžiích chrličem a nikoliv žlabem s okapem.