Zápis z kontrolního dne 2.5.2019

1. Zákaz kouření v celém objektu

2. Investor žádá o provedení úklidu v okolí stavby

3. Investor žádá o odstranění/uchycení poletujících sítí ve vnitrobloku

4. Investor žádá o uřezání antény nad nebytovými prostory

5. Investor žádá o zachování teploměru u stavby (NEVYHAZOVAT)

6. Nutné dořešit VZT komín

7. Vyčnívající OSB deska na stříšce – nátěr

8. Investor žádá o zalepení oken paní Hrudkové (pořídila si nová a nejsou zalepeny)

9. Bylo zjištěno, že majitelé bytu č. 16 si navrtali háky do fasády (stěrka) a suší si prádlo.. Investor požádal majitele o odstranění