Zápis z kontrolního dne 30.5.2019 (zasklení lodžií)

  1. Dokončení díla bylo po dohodě smluvních stran z objektivních příčin (např. řešení prostředních lodžií v nebytových prostorech, řešení zastřešení lodžií v 1. patře bytů ze dvora), posunuto na 30.6.2019.
  2. Do výše uvedeného termínu se nevztahuje soklová část dvorního traktu do výšky 3,5 m (úroveň střechy před lodžiemi. V příštím týdnu Ing. Novák (Profirevit) provede návrh řešení hydroizolací v soklové části nad garáží. Termín tohoto nedodělku bude určen po návrhu řešení.
  3. Termín dokončení díla se může prodloužit nad rámec 30.6.2019 v případě, že objednatel nedoloží řešení od projektanta na skladbu teras nad nebytovými prostory.
  4. Dne 4.6.2019 proběhne schůzka TDI a zástupce města kvůli montáži VZT garáží.

ODSTRANĚNÍ LEŠENÍ:

  • lešení z ulice bude demontováno do 8. června 2019
  • lešení ze dvora bude demontováno do 15. června 2019 (zůstane pouze na nebytových prostorech)

ZASKLENÍ LODŽIÍ (náhrada původního):

  • předány kontakty na majitelé bytů, kteří budou kontaktováni firmou GLOB na termínu zaměření a montáže (ta se již provádí z bytu).

ZASKLENÍ LODŽIÍ (dodatečné):

  • domlouváno s firmou CHEOPS
  • individuální úhrada