Zápis z kontrolního dne 9.5.2019

1. Zákaz kouření v celém objektu

2. Úklid okolí stavby byl proveden

3. Sítě byli uchyceny

4. Investor žádá o uřezání antény nad nebytovými prostory

5. Investor žádá o zachování teploměru u stavby (NEVYHAZOVAT)

6. Nutné dořešit VZT komín

7. OSB deska byla natřena

8. Investor žádá o zalepení oken paní Hrudkové (pořídila si nová a nejsou zalepeny)

9. Bylo zjištěno, že majitelé bytu č. 16 si navrtali háky do fasády (stěrka) a suší si prádlo.. Investor požádal majitele o odstranění

10. Proběhla schůze s vedlejším SVJ a realizační firmou a bylo dohodnuto řešení napojení objektu – zápis provedl TDI do SD.