Zápis z kontrolního dne 6.6.2019

1. Z uliční strany na vyšším objektu v prostoru stříšky lodžie je odloupnutá/zašpiněná fólie – Investor požaduje o odstranění/opravu.

2. Předat investorovi krytky + kameny + šňůry do sušáků

3. Investor požaduje od GD zjištění výskytu budek pro ptáky/netopýry

4. Investor a TDS rozhodl, že z finančních důvodu není nutné provádět sondu do skladby terasy dvorní části – 2.NP. Bude provedena hydroizolační a nášlapná vrstva na stávající podklad.

5. Investor požaduje odříznout anténu nad nebytovými prostory z uliční strany!

6. pí. Váňová byt č. 5 (731 566 821) – Problém se sítí na balkonové dveře – upravil se formát otvoru z důvodu zateplení lodžie a nejde v případě správného zaizolování soklové části dlažbou otevírat síť proti hmyzu. GD se spojí s pí Váňovou a pokusí se navrhnout řešení s úpravou spodní části otevírání sítě (odříznutí kousku), aby se mohla položit soklová dlažba

7. GD zašle investorovi – Návod jak kotvit nové věci do fasády.

8. Lešení z dvorní části se plánuje odstranit v průběhu 14 dnů. GD do té doby má k dispozici lešení – poté se sundá a odváží pryč.

9. GD upozorňuje na problém s restaurací – při zpětné montáží VZT – hrozí riziko znečišťování a poškození fasády