INFO VEOLIA: Do listopadu probiha rozsahla obnova vodovodu na Kladne. Mozne komplikace v dodavce vody.

Vice na www.svas.cz. Predem se omlouvame za mozne komplikace a dekujeme za pochopeni.


https://www.svas.cz/tiskove-zpravy/media/2020/nejrozsahlejsi-kladenska-vodovodni-rekonstrukce-probehne-bez-preruseni-dodavek-vody/

Nejrozsáhlejší kladenská vodovodní rekonstrukce proběhne bez přerušení dodávek vody

Současně vodárny upozorňují na možnost ovlivnění jakosti vody

Závěrečnými pracemi bude na podzim pokračovat rekonstrukce klíčového uzlu vodovodní sítě na křižovatce ulic Wolkerova a Železničářů v Kladně a obnova významné části přívodního řadu vedoucího z největšího zemního vodojemu Kožova Hora, kam je přiváděna voda z nadregionálního přivaděče KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník). Do finále tak jde největší vodárenská investice v Kladně v novodobé historii. Lidem ale nebude přerušena dodávka pitné vody.

„Tuto zásadní investici, spočívající nejen v obnově přivaděče, ale i navazujících vodovodních řadů, jsme rozdělili na dvě etapy. První etapa proběhla na jaře letošního roku a díky manipulacím na síti se nám podařilo tyto práce provést s minimálním dopadem na odběratele. Druhá etapa, která se týká rekonstrukce klíčového potrubního uzlu a částečné výměny přívodního řadu, je technicky složitá a náročná, a proto přípravu na nadcházející práce nepodceňujeme. Tato druhá etapa proběhne bez přerušení dodávky vody pro zákazníky vodáren, což bude vykoupeno zvýšením rizik poruch na stávající vodovodní síti,“ vysvětlil Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny, a.s.

„Vybraná technologie na největší vodárenské investici na Kladně patří mezi moderní pracovní postupy, které následně zajistí komfort při dodávce pitné vody a hlavně dlouhou životnost vodárenského zařízení,“ informoval Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Práce na vodohospodářských zařízeních budou probíhat od října do prosince letošního roku. Ovšem již od poloviny září se zahájí přípravné práce, které spočívají v manipulaci na síti,“ sdělil Pavel Pobříslo. „Přepásmováním stávající vodovodní sítě, změnou toku vody v řadech a zvýšenými průtoky v potrubí může dojít k častějším poruchám. Nelze vyloučit ani případné zhoršení senzorických vlastností dodávané vody, které ovšem nemá vliv na její mikrobiologickou kvalitu. Naše akreditovaná laboratoř bude jakost dodávané vody pravidelně sledovat,“ řekl na závěr Pavel Pobříslo.

Pokud dojde k případnému výskytu zákalu v dodávané vodě, je nutné tuto skutečnost ohlásit vodárnám na zákaznickou linku 840 121 121, 602 128 127. Příslušný provoz vodárny provede dle možností odkalení na daném úseku vodovodní sítě.

 Aktuální informace o případných odstávkách mohou odběratelé sledovat na našich webových stránkách www.svas.cz prostřednictvím Google map. Doporučujeme zobrazení mapy minimálně v měřítku 1: 1700, kdy se detailně ukáže každý dům a instituce, jež se přerušení dodávky vody dotkne.

Středočeské vodárny nabízejí bezplatnou službu SMS Info, kdy registrovaní uživatelé dostávají informace o aktuálních haváriích na vodovodní a kanalizační síti a v dostatečném předstihu o plánovaných odstávkách. Tuto službu využívá na 10 729 odběratelů Středočeských vodáren.

Středočeské vodárny, a.s. se odběratelům omlouvají za možné komplikace a děkují za pochopení a trpělivost.

Celá „akce“ zajištění pitné vody pro Kladno probíhá od roku 2017 a její dokončení se předpokládá v roce 2023.

Investor akce a vlastník vodohospodářského zařízení: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Provozovatel vodovodů a kanalizací na Kladně: Středočeské vodárny, a.s.

Kterých obcí se týkají změny dodávek vody, související s opravami přivaděčů:

Kladno, Braškov, Braškov-Valdek, Doksy, Dolany u Kladna, Drnek, Družec, Horní a Dolní Bezděkov, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kyšice, Libušín, Malé Kyšice, Pletený Újezd, Tuchlovice (Srby), Unhošť, Unhošť-Nouzov, Unhošť– Hřebenka, Velká Dobrá, Nová Studnice, Velké a Malé Přítočno.