Dovolujeme si Vás pozvat na schůzi Společenství pro dům Poděbradova 3215 a Vašatova 3216, Kladno

Schůze se koná ve středu 10.11. 2021  od 18.00  v restauraci Zanzibar, náměstí starosty Pavla 331, Kladno.

Shromáždění bude usnášeníschopné jen v tom případě, že se dostaví dostatečný počet vlastníků. Nemůžete-li se ze závažných důvodů zúčastnit, využijte přiloženého formuláře plné moci a svěřte výkon svých základních práv některému z vlastníků nebo i jiné osobě, která se může zúčastnit a plnou moc při vstupu organizátorům shromáždění předá.

Program:

  1. Zahájení schůze
  2. Kontrola usnesení z předchozí schůze
  3. Seznámení s hospodařením v roce 2020 a 2021
  4. Schválení plánu oprav a investic na rok 2022
  5. Organizační záležitosti, různé
  6. Usnesení a závěr