Category: Revitalizace domu 2018

Zápis z kontrolního dne 9.5.2019

1. Zákaz kouření v celém objektu 2. Úklid okolí stavby byl proveden 3. Sítě byli uchyceny 4. Investor žádá o uřezání antény nad nebytovými prostory 5. Investor žádá o zachování teploměru u stavby (NEVYHAZOVAT) 6....

Zápis z kontrolního dne 2.5.2019

1. Zákaz kouření v celém objektu 2. Investor žádá o provedení úklidu v okolí stavby 3. Investor žádá o odstranění/uchycení poletujících sítí ve vnitrobloku 4. Investor žádá o uřezání antény nad nebytovými prostory 5. Investor žádá...

ZÁKAZ zásahu do fasády domu!

V pátek bylo odhaleno „navrtání sušáku“ na ještě nedokončené lodžii… MĚJTE NA PAMĚTI: Umístění zařízení či jinémo zásahu do fasády domu a společných prostor Výboru SVJ je třeba předložit žádost o souhlas s provedením...

Zápis z kontrolního dne 18.4.2019

1. Proběhlo vybourání a zazdění garážového okna, vedlejší SVJ bez dalších připomínek. 2. Práce na objektu pokračují 3. Investor upozorňuje, že v bytě číslo 3 nejde otevírat okno a žádá GD o úpravu 4....

Zápis z kontrolního dne 4.4.2019

1. Majitel bytu odstranil topení z balkonu 2.  Byla zaslána cenová nabídka na zasklení 1 ks lodžie, s tím že investor nesouhlasí s nabídkou a bude realizovat ve své režii. 3. GD byl předán kontakt na...

Zápis z kontrolního dne 21.3.2019

1. Řešení vývodu topení na balkoně, investor projedná s majitelem bytu 2. Bylo zjištěno, že neodpovídá počet zasklení ve výkaze výměr a skutečnost na stavbě. Investor požaduje zaslat doplňující nabídku na zasklení. 3. GD poukázal...

Zápis z kontrolního dne 14.3.2019

1. Od 1.3.2019 započali práce na stavbě 2. Investor požaduje aby byl dodržen úklid stavby 3. Řešení detailů při montáži KZS Přítomni: pan Prchalpan Račákpaní Prchalovápan Konvalinka

Zápis z kontrolního dne 13.12.2018 akce Vašatova/Poděbradova

1. TDS upozorňuje na dodržování technologických předpisů materiálů v souvislosti s klimatickými podmínkami 2. Stavba se k tomuto dni zazimovává a přerušují se práce Přítomni: pan Prchal                                              pan Švábík ml. paní Prchalová                                      pan Račák                                 pan...

Zápis z kontrolního dne 06.12.2018 akce Vašatova/Poděbradova

1. TDS upozorňuje na dodržování technologických předpisů materiálů v souvislosti s klimatickými podmínkami 2. Práce pokračují a stavba dokončuje rozdělané práce, poté proběhne zazimování a přerušení prací Přítomni:             pan Prchal                                   pan Švábík ml.                               paní Prchalová                         ...